Робота з популяризації літератури

ЯК  ВИБРАТИ  КНИГУ  
ДЛЯ  ЧИТАННЯ

 

 

 

1.     На книжковій  виставці  ти завжди знайдеш цікаві книги. 

2.     В  картотеках картки  з  назвами  книг  підібрані  за  окремими темами.

3.     Ти  можеш  сам  вибрати  книгу  з  полиць  відкритого  доступу.

4.     За  систематичним  каталогом  можна  довідатись, які книги, що  цікавлять тебе,  є  в  бібліотеці.  Всі  картки,  як  і  книги  на  полицях,  розставлені  за галузями  знань, у певній системі. Тому він так і називається: "систематичний каталог".  

5.     Переглянь  бібліотечні  покажчики.  Це  книги  про  книги.  В  них  ти знайдеш  анотації – стислі  розповіді  про  книги. 

 

 

 

ЯК ПРИСТУПИТИ  
ДО  ЧИТАННЯ  КНИГИ

           

1.    Перед              читанням познайомся  з  загальною  будовою  книги.

2. Розглянь титульну сторінку: на ній знайдеш назву, прізвище автора та художника.

3.    Прочитай  передмову книги. 

 

 

ЯК  ЧИТАТИ  КНИГУ

 

 
 

1.    Читай  повільно, не  поспішаючи – краще  запам’ятаєш  прочитане.

2.    Дочитуй  книгу  до  кінця,  не  пропускай  сторінок. 

3.    Розглянь  уважно  титульну  сторінку  книги.  Ти  прочитаєш  прізвище автора  книги,  назву  книги,  яке  видавнтицтво  її  видало  і  коли.

4.  Перегорни  титульну  сторінку  книги  і прочитай анотацію:  ти  довідаєшся, про  що  ця  книга. Не  забудь  прочитати  передмову.  Вона розповість багато цікавого про автора і книгу.

5.    Читаючи книги, газети, журнали, ти можеш зустріти незнайомі слова, пояснення знайди в словниках, довідниках, енциклопедіях.

 

       ЯК  ПРАЦЮВАТИ З  ХУДОЖНЬОЮ  КНИГОЮ

 

 

 

1.   Читай  книгу  з  олівцем  у  руці.  Якщо  книга  власна,  то  можна  олівцем робити  позначки  на  полях  у  тих  місцях, які  тебе  зацікавили. 

2.   Читай багато,  але  уважно.

3. Прочитавши  книгу,  подумай  над  її  головними  ідеями,  над описаними  в ній  подіями,  фактами. 

4.   Зроби  записи  про  те,  що  здалося  важливим  у  прочитаній  книзі.

5.   Веди  щоденник  прочитаних  книг.

 

 

ЯК  ЧИТАТИ   НАУКОВО-ПОПУЛЯРНУ  КНИГУ 

 

1.   Читаючи  науково-популярну  книгу, корисно скласти  план,  конспект, виписати  найбільш  важливі  цитати. 

2.   План – стислий  виклад  змісту  книги  за  розділами – складається  у вигляді  заголовків  або  запитальника.  Корисно  додати  до  цього хронологічні  дати,  імена, цифри,  назви  міст,  пояснення  незрозумілих  слів, тобто  те,  що  слід  запам’ятати. 

3.   Конспект – письмовий  переказ  своїми  словами  змісту  прочитаної  книги  або розділу. Для  того, щоб  законспектувати,  необхідно  уважно  прочитати текст,  виділити  основну  думку  автора, записати  її  своїми  словами,  навести факти,  які  підтверджують  або  розкривають  цю  думку.

4.   Цитата – уривок  із  тексту  книги, який  наводиться  дословно,  без  змін.  Для цитування  відбираються  ті  місця,  які  найбільш  яскраво  і  повно  виражають головні  думки  автора.  Цитата  виписується  дбайливо,  без  пропусків  або заміни  слів.Кожна цитата береться  в лапки.

5.   Читаючи  науково-популярну  книгу,  необхідно  звертатись  за довідками  до різних  посібників, пояснення  незрозумілих  слів  слід  шукати  в  словнику.

 

Поради  маленькому читачеві

           

   Коли  б  книга  ожила  і  раптом  заговорила, то  ось  що  вона  б вам  сказала:

 

·         Обгортай  книги  і  носи  їх  у  папці.

·         Удома  відведи  їм  місце  на  книжковій  полиці.

·         Читай книги за чистим столом  і  з чистими  руками.

·         Перегортай  сторінки  за  правий  верхній  куток. 

·         Щоб  не  загубити  місце  в  книжці, де ти закінчив  читати, користуйся закладкою.

·         Прочитані  книги  своєчасно  повертай  до бібліотеки.  На них  чекають інші  читачі.

·         Якщо  книга  порвалась  -  обов’язково  підклей  її. 

 

 

 

СПОСОБИ  ЧИТАННЯ

 

 

  1.   Поглиблене При  такому  читанні  звертається  увага  на деталі, дається аналіз  та  оцінка.

    Учень : 

а) читає  текст  і з’ясовує незрозумілі  місця; 

б) розглядає  матеріал  критично,  творчо; 

в) дає  самостійне  тлумачення положенням  і  висновкам.

    2.  ВибірковеРізновид  швидкого  читання, коли  читаються вибірково окремі розділи та глави.  Використовується  при вторинному  читанні книги, після  її  попереднього перегляду. Учень  фіксує  увагу тільки на тих аспектах тексту, які йому необхідні. 

    3.  Читання-перегляд  використовується  для попереднього ознайомлення з книгою.

       Учень:

    а) переглядає передмову;

    б) по  змісту  знаходить найбільш  важливі для  нього питання;

    в) переглядає висновок. 

    4.  Сканування. Швидкий  перегляд з  метою пошуку прізвища,  слова, факту.