Паспорт бібліотеки

П А С П О Р Т

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

 

Назва освітнього закладуВеликоновосілківська гімназія з ЗОШ І ст.

Директор закладу (ПІБ)Дігтяренко Л.І.

Завідувач бібліотеки (ПІБ)Мамука Н. Й.

Дата заснування бібліотеки 1963 р.

Адреса Велика Новосілка, вул.Весела, 40-А

Тел./факс________________________________e-mail________________________________

Дата заповнення01.09.2016

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Загальна кількість класів (станом на 01.09.2016)

Загальна кількість педагогічних  працівників __46__

Загальна кількість учнів___499___

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Рік заснування бібліотеки __1963__

Місце розташування бібліотеки (поверх)__третійЗ___________________________

Загальна площа__120______________________________________________________

Наявність читального залу: так, ні, поєднаний з абонементом(необхідне підкреслити)

Кількість місць для читачів__12____

Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки_8.00 -16.00________________________________________

 

 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ:

Бібліотечне обладнання(кількість)

Стелажі___33____________________________________________________________

Кафедри видачі___2_______________________________________________________

Столи_7_________________________________________________________________

Книжкові шафи_1__________________________________________________________

Каталожні шафи___________________________________________________________

Вітрини для виставок_1_____________________________________________________

Оргтехніка (кількість)

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)_____________

_____________________________________________________________________________

Комп’ютерна техніка_2_________________________________________________________

Підключення до Інтернет_-_____________________________________________________

Електронна пошта______________________________________________________________

Принтер_МФУ- 1_, сканер_________________, телефон______________________

2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

Загальна кількість працівників бібліотеки   _1______, з них працюють:

На повну ставку__1____________________________________________

На  0,75 ставки________________________________________________

На 0,5 ставки__________________________________________________

На 0,25 ставки_________________________________________________

За сумісництвом_______________________________________________

 

Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна: вища_1__________, середня спеціальна_______________________

Педагогічна: вища_______________, середня спеціальна______________________

Інша (зазначити яка)_____________________________________________________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма, необхідне підкреслити)

Курси - 2016                                      семінари,                                  тренінги

 

Стаж роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувачки бібліотекою__14_____________________________

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки:

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувачка бібліотеки_з серпня 2016 р.__________________________________________

Інших співробітників бібліотеки__________________________________________________

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше_____________________________________________________

(необхідне підкреслити)

 

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

За вислугу років,за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше_____________________________________________________

(необхідне підкреслити)

Участь у конкурсах (назва, рік проведення)________________________________________

_____________________________________________________________________________

Відомості про відзнакиграмоти, подяги, участь у конкурсі «Живи книго» 2007 р.__________________________________________________________

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

Уроки________________________________________________________________________

Гуртки_______________________________________________________________________

Володіння  комп’ютером_так_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку_14.05.1999_______________________________________________

Правила користування бібліотекою__2001______________________________________

Паспорт бібліотеки_2004, 2009, 2014 __________________________________________

Посадові інструкції_2007_____________________________________________________

Планово-звітна документація бібліотеки_плани роботи, звіти____________________

Інше(зазначити)______________________________________________________________

 

 

4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

            + так                                                  0 ні

Книга сумарного обліку підручників                    +  так                                       0 ні

Книга сумарного обліку документів на нетрадиційних носіях (CD, DVD, аудіо/відео касети)                                     0  так                                               0  ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

            + так                                                  0 ні 

Зошит обліку документів тимчасового зберігання              +  так                          0      ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів взамін загублених   + так       0  ні

Щоденник роботи бібліотеки             +  так                              0   ні  

Зошит видачі підручників по класах          +   так                                  0   ні

Папка копій рахунків і накладних                +   так                                  0  ні

Папка руху фонду                                             +  так                                 0   ні

Зошит обліку подарункових видань                 +  так                                0   ні

 

 

 

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

            5.1.Бібліотечний фонд

(станом на 01.09. кожного навчального року)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)_______________

Показники

2016-2017н.р.

назв

примірників

І.Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників)

 

6162

Періодичні видання, усього з них:

 

15

Для вчителів

 

2

Для учнів

 

 

Бібліотекознавчих

 

 

Документи на електронних носіях

 

 

Аудіовізуальні документи

 

3

За змістом:

 

 

Психолого-педагогічні науки

 

30

Суспільно-політичні науки

 

25

Природничі науки

 

10

Прикладні науки

 

8

Літературознавство, мовознавство

 

70

Мистецтво і спорт

 

16

Художня література

 

5982

Бібліотекознавство

 

15

Науково-методична

 

 

Книгозабезпеченість

 

 

ІІ. Фонд підручників

 

12202

 

            Основні джерела комплектування фонду (необхідне підкреслити):

+   органи управління освітою;                              0   батьківські кошти

+   спонсори;                                                            0   обмінно-резервні фонди

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. (%)__90 % ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

Українською мовою (%)__50________________________________________

Російською мовою (%)___40__________________________________________

Іншими мовами (%)___10____________________________________________

 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування__________, обсяг у картках______________

Систематичний каталог (так, ні), рік заснування__________, обсяг у картках___________

Електронний каталог  + так     0 ні,   з якого року ведеться_2016_____, кількість бібліографічних записів___________________

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках) 410____

_____________________________________________________________________________

Картотека руху підручників   +  так      0 ні

            Робота з користувачами (станом на 01.09.кожного навчального року)

Показники роботи

2016-2017 н.р.

Загальна кількість користувачів:

532

Учні

480

Учителі

52

Батьки

 

Інші

 

Загальна кількість відвідувань

5230

Кількість книговидач, прим.

7532

Книги, брошури

7000

Журнали, газети

532

Обертаність основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

70

Загальна кількість виданих підручників

10602

Інформаційна робота: дні інформації

1 кожен понеділок

Тематичні тижні

1

Заходи з формування інформаційної культури

 

Інші заходи

 

Виставкова діяльність:

15

Виставки нових надходжень

По мірі надходжень

Тематичні виставки

1

Постійно діючі

7

Бібліографічна робота:

 

Списки нових надходжень

По мірі надходжень

у т.ч.в електронній формі

По мірі надходжень

Тематичні списки

 

у т.ч. в електронній формі

 

Інформаційні бюлетені

+

 

 

 

                                               Підпис завідувача бібліотеки________________________