Накази

 

 

«Шкільна бібліотека - 2017»

 

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 18.08.2016 № 201

смт Велика Новосілка

 

Про проведення

Всеукраїнського конкурсу

«Шкільна бібліотека - 2017»

 

         Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.03.2016 № 247 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017», рішення організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» (протокол № 01), згідно наказу департаменту освіти Донецької обласної державної адміністрації від 12 серпня 2016 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2017» та з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві

НАКАЗУЮ:

 

         1.Провести у 2016-2017 навчальному році 1-й етап (районний) Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» (далі – Конкурс) за номінаціями: «Шкільна бібліотека: інноваційні проекти», «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу», «Бібліотека – виховний простір навчального закладу», «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» - листопад - грудень 2016 року;

 

         2. Завідувачу науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Великоновосілкіської районної державної адміністрації:

         2.1. Забезпечити організацію і проведення І (районного) етапу Конкурсу

                                                                                       до 25 грудня 2016 року.

         2.2. Затвердити склад оргкомітету І (районного) етапу Конкурсу (додаток 1)

                                                                                       до 19 серпня 2016 року. 

         2.3. Направити до обласного оргкомітету звіт про проведення 1-го етапу  Конкурсу (додаток 2)

                                                                                       до 20 січня 2017.

         2.4. Матеріали переможців для участі у ІІ (обласному) етапі Конкурсу надіслати до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: 84122, м. Слов’янськ, пров. Комсомольський 23, Донецький обл. ІППО, кабінет №11.

                                                                                        до 20 січня 2017.

         3.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району:

         3.1. Забезпечити участь працівників зазначеної категорії у І (районному) етапі Конкурсу.

         3.2. Навчальним закладам скористатися методичними рекомендаціями, що розміщені в наказі Міністерства освіти і науки України від 23.05.2016

№ 559 «Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»,  (додаток 3)

         3.3 Інформацію про проведення Конкурсу активно висвітлювати на web-сторінках навчальних закладів та органів управління освітою.

         3.4. Звіт  про проведення Конкурсу та матеріали надіслати на адресу: vn-nmc@ukr.net до 25 грудня 2016 р.

         4. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Великоновосілкіської районної державної адміністрації Пічахчі Л.І.

 

 

 

Заступник начальника управління,

начальник відділу освіти управління освіти,

 молоді та спорту Великоновосілківської РДА                     Т.І.Пархом 

 

 

 

 

            

 

 

Додаток 1

Склад

організаційного комітету І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу

«Шкільна бібліотека - 2017»

 

 

Пархом Тетяна                заступник начальника управління, начальник

Іванівна                               відділу освіти, молоді та спорту, голова       оргкомітету

 

Пічахчі Любов                   завідувач районним науково-методичним центром,

Іванівна                            заступник голови

 

Васюкович Лариса          методист районного науково-методичного центру

Миколаївна                      член журі

 

Уздємір Ольга                 методист районного науково-методичного центру

Анатоліївна                      член журі

 

Балацко Лариса                голова районної ради профспілки працівників освіти Іванівна                           і науки України.

                                        член журі

 

Чаган  Наталя        заступник директора з НР Великоновосілківської                              Олексіївна                       ЗОШ І-ІІІ ст.. №2                       

                                         член журі

 

Принцевська Надія        завідувач районною дитячою бібліотекою

Антонівна                       член журі

 

 

 

 

 

Заступник начальника управління,

начальник відділу освіти управління освіти,

 молоді та спорту Великоновосілківської РДА                     Т.І.Пархом 

 

 

 

 

Додаток 2

Рекомендації

щодо оформлення звіту про підсумки проведення

1-го етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2017»

 

Звіт має містити:

     1) статистичні дані про учасників і конкурсні матеріали:

         - загальна кількість робіт, що надійшла на конкурс;

         - кількість робіт за номінаціями;

         - кількість учасників за категоріями (бібліотекарі, педагогічні працівники, керівники навчальних закладів);

         - кількісні показники по навчальних закладах (загальноосвітні навчальні

заклади нового типу, міські загальноосвітні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади із сільської місцевості, загальноосвітні школи-інтернати, позашкільні навчальні заклади);

      2) стислий аналіз матеріалів, поданих на кожну з номінацій, виділяючи в них

позитивне, інноваційне, методично доцільне тощо;

      3) інформацію про недоліки поданих матеріалів учасникі

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

Додаток 3

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23.05.2016 № 559   

 

Номінації Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»

 

Найменування номінації

Учасники номінації

1

Шкільна бібліотека: інноваційні проекти

Керівники загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

2

Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу

Бібліотекарі, педагоги загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

3

Бібліотека - виховний простір навчального закладу

Бібліотекарі загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

4

Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей

Бібліотекарі, педагоги загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

5

Сучасний методист: новий формат діяльності

Працівники органів управління освітою і науково-методичних служб місцевих органів виконавчої влади, методисти закладів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотек

 

 

В. о. директора Інституту

модернізації змісту освіти                                                                      Ю. І. Завалевський

 

Директор департаменту

загальної середньої та дошкільної освіти                                            Ю. Г. Кононенко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти
і науки України
23.05.2016 № 559

 

Критерії оцінювання

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»

 

Номінація «Шкільна бібліотека: інноваційні проекти»

(для керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

 

На конкурс подаються діючі управлінські проекти з модернізації бібліотеки, перетворення її на сучасний бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький центр навчального закладу.

Форма - проект.

Включає: актуальну мету, завдання, етапи та шляхи реалізації, стратегічні документи (концепцію/програму), опис теоретичного і практичного значення з вихідними, проміжними та кінцевими результатами втілення задуму, моделювання та планування діяльності з розвитку бібліотеки та створення її позитивного іміджу.

Оцінюється:

сучасність та значущість проекту;

раціональність та продуктивність реалізації проекту;

системність та чіткість визначення цілей і завдань, які взаємопов'язані між собою і взаємоузгоджені із наявним обсягом ресурсного потенціалу;

накопичення в документації ідей та пропозицій, що сукупно сприяють запровадженню системної реалізації проекту;

проведення аналізу реального стану та формування візії бібліотеки;

наявність процесу моніторингу (спостереження за станом і змінами зов­нішнього середовища);

врахування думки педагогічного колективу, батьків, учнів;

залучення педагогічного колективу, батьків учнів, громадськості до спільної діяльності в розвитку бібліотеки та створенні її позитивного іміджу, наявність практичних результатів;

створення умов для організації діяльності сучасного бібліотечно-інформаційного центру;

забезпечення заходів щодо поповнення фондів бібліотеки.

 

Номінація «Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу»

(для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

 

На конкурс подаються матеріали, що представляють бібліотеку як осередок медіаосвіти, висвітлюють її роль у реалізації освітніх стандартів нового покоління.

Форма - портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: авторські доробки із створення високоякісного і високотехнологічного інформаційно-освітнього простору: програми, методики, методичні матеріали, опис-анотацію (презентацію) веб-ресурсу (назва, електронна адреса, його особливість, значення для різної категорії користувачів) тощо.

Оцінюється:

забезпечення доступу до інформації учасникам освітнього процесу че­рез використання бібліотечно-інформаційних ресурсів на різних носіях;

сприяння успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей учнів із використанням бібліо­течного ресурсу;

забезпечення освітнього процесу і самоосвіти шляхом бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування учнів, педагогічних праців­ників;

надання інформаційної підтримки педагогічним працівникам у підви­щенні методичної культури і педагогічної майстерності;

виховання медійної та інформаційної культури учнів, просування знань і вмінь з інформаційного самозабезпечення навчальної та творчої діяльності;

удосконалення традиційних і освоєння нових бібліотечних технологій;

презентація діючих сайтів (сторінок) бібліотек навчальних закладів, блогів бібліотекарів, які сприяють оптимізації діяльності бібліотек, створенню бібліотечно-інформаційного середовища навчального закладу, формуванню інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури педагогів і учнів тощо.

 

Номінація «Бібліотека - виховний простір навчального закладу»

(для бібліотекарів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

 

На конкурс представляється узагальнений опис досвіду з популяризації кращих здобутків національної культурної та духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу.

Форма - портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення і обґрунтування теми, практичні результати, висновки та матеріали, що розкривають тему (програми, положення, моделі, схеми, тести, розробки, презентації, пам'ятки, буклети, проспекти, списки літератури, копії статей тощо).

Оцінюється:

застосування загальнопедагогічних принципів і підходів до виховання зростаючої особистості;

застосування сучасних форм, методів і засобів бібліотечної роботи, спрямованих на виховання зростаючої особистості;

взаємодія між учасниками навчально-виховного процесу, публічними бібліотеками і бібліотеками навчальних закладів, громадськістю;

створення інформаційно-методичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

організація, проведення заходів з відродження культурних і культурно-історичних традицій (відродження народних звичаїв, обрядів нашого народу та ознайомлення з святами інших країн); виховання любові до рідного краю, своєї Батьківщини;

організація та ведення постійно діючих рубрик, що популяризують літературу про українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову і культуру;

організація роботи бібліотеки як осередку становлення громадянина-патріота України, використання творчого підходу;

досвід роботи з національно-патріотичного виховання, поширення власного досвіду роботи, практична значущість авторських матеріалів для навчально-виховного процесу;

впровадження кращого досвіду роботи діяльності бібліотек, бібліотекарів.

 

Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»

(для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

 

На конкурс представляється узагальнений опис досвіду з розвитку духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери на основі культури читання.

Форма - портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення та обґрунтування теми, практичні результати, висновки і матеріали, що розкривають тему (авторські доробки: програми, методики, методичні матеріали тощо).

Оцінюється:

використання традиційних та інноваційних форм роботи бібліотеки із залучення дітей до читання та користування бібліотекою;

вивчення читацьких інтересів та формування читацької культури школярів;

спільна робота бібліотекаря і вчителя із залучення дітей до систематичного читання кращих зразків української, світової літератури;

організація системи роботи бібліотеки з формування читацьких інтересів школярів;

сприяння вирішенню проблем сучасних дітей і підлітків з врахуванням вікової психології та психології читання;

бібліотечна підтримка впровадження сучасних педагогічних напрямів, нових технологій у школі, організації наукової діяльності школярів.

 

Номінація «Сучасний методист: новий формат діяльності»

(для працівників органів управління освітою і науково-методичних служб місцевих органів виконавчої влади, методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотек)

 

На конкурс представляється узагальнений оригінальний досвід роботи методиста з науково-методичного супроводу діяльності бібліотек навчальних закладів або підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

Форма - портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення і обґрунтування теми, практичні результати, висновки та матеріали, що розкривають тему (програми, положення, моделі, схеми, тести, розробки, презентації, пам'ятки, буклети, проспекти, списки літератури, копії статей тощо).

Оцінюється:

актуальність і значущість обраної теми; повнота і глибина розкриття теми;

структурованість змісту, логічність побудови портфоліо; співпраця з професійними громадськими організаціями, асоціаціями, об'єднаннями;

застосування творчого підходу у використанні традиційних форм роботи;

поширення власного досвіду роботи, практична значущість авторських матеріалів для навчально-виховного процесу;

забезпечення методичної допомоги віддаленим користувачам.

 

 

В. о. директора Інституту

модернізації змісту освіти                                                                      Ю. І. Завалевський

 

Директор департаменту

загальної середньої та дошкільної освіти                                            Ю. Г. Кононенко